B.S Ingemann Digte

B.S Ingemann digte

Bernhard Severin Ingemann, også kendt som B.S Ingemann var en kendt digter. B.S Ingemann digte havde stor effekt på danskernes læselyst og nationalfølelse. B.S Ingemann digte er blevet meget populære på det seneste.  I perioden 1811 til 1855 skrev B.S Ingemann digte og andre værker. Ingemann udgav 18 fulde værker og flere digte samt digtsamlinger ved siden af. Digtene kan både virke opløftende, men hans tidligere værker kan også være deprimerende og sørgelige. Netop derfor er B.S Ingemann digte blevet så elsket.

B.S Ingemann digte er ikke en kanonforfatter, men er velkendt alligevel. Mange mennesker bliver også inspireret af B.S Ingemann digte til selv at skrive.

Derfor har vi valgt at poste 5 B.S Ingemann digte til jer, som vi rigtig godt kan lide, så i rigtig kan blive inspireret. Der kan findes flere B.S Ingemann digte i bunden af siden.

5 B.S Ingemann Digte:

 

B.S Ingemann digte – Salomons Sang i Dronninghaven
Jeg kommer i Haven,
Min Bjergpige-Brud!
Blandt Balsam og Myrrha leer jeg ad Graven –
Beruser Jer, Venner! — jeg tømmer i Haven
Beruselsers Lystbæger ud.
Alt Liv jeg omfatter,
Min Bjergpige-Brud!
Jeg favned Kong Pharaos deilige Datter –
I Skjønhedens Favntag alt Liv jeg omfatter.
Jeg tømmer mit Livsbæger ud – –

 

 

 

B.S Ingemann digte – Drømmen om Lethe
Jeg drømte, jeg stod i Skyggernes land
Ved den evige Glemsels Flod
Jeg stirred ned i dens dybe Vand;
Ved dybet vakled min Fod.
Jeg bøied mit Hoved mod flodens Siv;
det hvisked fra Mindernes Grav:
Een Draab kun! og det gamle Liv
Bortsmelter, som Draaber i Hav.
Een Draabe! og Livets Skygger bortflye! –
– Jeg leed af uendelig Tørst –
Ee Draabe kun! – og Verden er ny,
Og Livet begynder fra først.
Een Draabe! og glemt er al Verdens Nag –
Og glemt hver Kjærligheds-Drøm –
Nei, for jeg vil tørste til Dommedag –
– Jeg flyede fra Glemselens Strøm

 

 

 

B.S Ingemann digte – Bekjendelser

 

Tit er jeg glad, og vil dog gjerne græde;

 

Thi intet Hjerte deler heelt min Glæde.

 

Tit er jeg sorrigfuld, og maa dog lee,

 

At Ingen skal den bange Taare see.

 

Tit elsker jeg, og vil dog gjerne sukke;

 

Thi Hjertet maa sig taust og strængt tillukke.

 

Tit harmes jeg, og dog jeg smile maa;

 

Thi det er Daarer, som jeg harmes paa.

 

Tit er jeg varm, og isner i min Varme;

 

Thi Verden favner mig med frosne Arme,

 

Tit er jeg kold, og sveder dog derved;

 

Thi mangen Dont er uden Kjærlighed.

 

Tit taler jeg, og vil dog gjerne tie,

 

Hvor Ordet ei maa Tanken oppebie.

 

Tit er jeg stum, og ønsker Tordenrøst,

 

For at udtømme det beklemte Bryst.

 

O! du, som eene dele kan min Glæde,

 

Du, ved hvis Barm jeg torde frit udgræde,

 

O! Pige, hvis du kjendte, elsked mig,

 

Jeg kunde være som jeg er — hos dig.

 

 

 

B.S Ingemann digte – lgrimssang
Dejlig er jorden
Prægtig er guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimssang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til paradis med sang!
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
Slægt skal følge slægters gang.
Aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder,
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
menneske,fryd dig,
os er en evig frelser fød!

 

B.S Ingemann digte – Pigen

 

Der dandser en Pige for hver Mands Dør,

 

hun dandser i lette, flagrende Slør;

 

i Lokkerne bær’ hun en Krands saa grøn,

 

og Pigen, og Pigen hun er saa skjøn.

 

Der dandser en Pige, saa elskelig,

 

for Konge, for Bonde, for Arm, for riig!

 

og Konge, og Bonde, og Riig, og Arm

 

vil gjerne trygge den Mø til sin Barm.

 

Der sjunger en Pige for hver Mands Dør,

 

hun sjunger og dandser i flagrende Slør;

 

hun sjunger ved Vugge, hun sjunger ved Grav;

 

hun dandser paa Jord, og hun dandser paa Hav.

 

Hun dandser og sjunger saa elskelig,

 

for Konge, for Bonde, for Arm, for Riig,

 

og Alle vil favne den Mø saa ven;

 

men naar hun er nærmest, hun flygter igjen.

 

Om Morgenen sjunger hun blidt for dig,

 

og vinker, og dandser saa sagtelig;

 

alt meer hun mon vinke, og sjunge, og gaae,
som Solen mon stige paa Himmelens Blaae.
Saa himmelsk hun nynner ved Aftenstund;
men fjernere, lettere svæver da hun;
alt høiere Pigen mon stige og flye,
og svinder mod Natten bag sorten Skye.
Hvo er vel den Pige i flagrende Slør,
som dandser og sjunger for hver Mands Dør,
som vinker forgjæves og aabner sin Favn? —
Mon Haab ikke være den Pigelils Navn?

 

Dette var 5 B.S Ingemann digte, vi holder meget af. Hvis du har lyst til at læse flere af B.S Ingemanns digte, kan du finde samtlige af hans værker på https://kalliope.org/da/works/ingemann

Håber i nød opslaget! Hvad er jeres yndlings B.S Ingemann digte? Post dem i kommentarerne!

b.s ingemann digte